De komende maanden mag ik Het MT versterken en mij richten op de opdracht die er ligt voor de groep 50+.