Selectie van projecten en werkzaamheden.

 • Omgaan met de belangen en denkwijze van de staande organisatie (het is goed zoals het is) in combinatie met een innovatieve snel veranderende ‘buitenwereld’ die grote stappen wil zetten.
 • Gemeentelijke processen en wetgeving in het sociale domein.
 • Begeleiden en coachen van een HBO stagiaire.
 • Opzetten van ‘ontschottingspilots’ tussen leerlingenvervoer en zorgvervoer voor jeugd.
 • Organiseren van workshops in samenwerking met de Processpecialisten. Alle sleutelpersonen (vervoerders, zorginstellingen, sportclubs, gemeente en vrijwilligers) uit het doelgroepenvervoer samen laten ervaren wat de ‘nieuwe toekomst’ kan brengen.
 • Opzetten van pilots rondom punctueel vervoer.
 • Onderzoeken en lobbyen hoe een inclusief vervoersysteem MaaS (Mobility as a Service) er uit moet komen te zien.
 • Het doen van kwalitatief onderzoek naar Eenzaamheid en mobiliteit bij jongvolwassenen met een lichamelijke beperking.

 

Specifieke kennis opgedaan in deze periode.

 • Werken aan een nieuw vervoerssysteem voor mensen met een beperking. Hierbij was het veranderen van de denkwijze en dagelijkse handelswijze rondom de huidige organisatie van het doelgroepenvervoer een groot aandachtspunt.
 • Gemeentelijke processen en wetgeving in het sociale domein.
 • Aanbesteden als aanbestedende partij.