Innovatie en Psychologie

“Waar ben je, waar wil je heen, hoe ga je dat veilig doen” zijn vragen die ik technisch én psychisch interessant vind. Met mijn kennis van techniek en het menselijk gedrag ben ik de perfecte gesprekspartner tussen of bij commerciële partijen, non-profit instellingen en de overheid. Ik snap waar het over gaat. Zowel op technisch als op management niveau.

Bij TomTom ontwikkelde ik mijn leiderschapskwaliteiten, en beleefde ik mijn finest hour(s) bij het oplossen van een crisis rond de introductie van een product. Ik ben nieuwsgierig en onderzoek graag hoe de verschillende lagen in een organisatie beter kunnen samenwerken. Bij TomTom heb ik daar veel ervaring mee opgedaan.

Bij Geodan Mobile Solutions was ik betrokken bij het ontwikkelen van een mobiele plaatsbepaling service voor de Nederlandse Politie. Als manager en technisch consultant werkte ik in opdracht van the City of London aan problemen rond de congestie zone. Ik heb de kwaliteit om mij snel kennis eigen te maken. Daardoor wordt ik serieus genomen door mijn gesprekspartners.

Ik ken de mores van de onderhandelingstafel van beide zijden. Bij de zowel Gemeente Amsterdam als bij TomTom en Geodan heb ik pitches uitgeschreven en aanbestedingen gedaan.

De verschillende opdrachten die volgde voor o.a Rijkswaterstaat, Hart voor Verkeer, IPO, Gemeente Utrecht hebben mij steeds meer geleerd, zodat ik me op 22 april 2022 bekwaam genoeg voelde om een eigen stichting te starten. DISSS

Ik ben in staat om onderwerpen uit te leggen, keuzes te beargumenteren, partijen te overtuigen en samen te brengen.


Mijn ervaring in een notendop

2022-heden Dutch Institute for Safe and Secure Spaces (DISSS).

Functie bij DISSS

 • Founder & Director Operations and Programs.

Selectie van projecten en werkzaamheden.

  • Opstarten van een eigen bedrijf samen met twee partners.
  • Acquisitie nieuwe projecten.
  • SENTINEL project over arbeidsuitbuiting.
  • Opdracht voor Veiligverkeer Nederland
  • Leiden van Europeese projecten gericht op “protection of public spaces.”

2021-heden ZZP-er voor Interprovinciaal overleg (IPO).

Functie bij IPO.

 • Regisseur verkeersveiligheid.

Selectie van projecten en werkzaamheden.

 • Invulling geven aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.
 • Samenwerken met de Provincies en betrokken organisaties om te komen tot goed beleid omtrent veilig verkeer.”

2021-2022 ZZP-er voor Dutch Insitute for Technology Safety & Security (DITSS).

Functie bij DITSS.

 • Project Lead.

Selectie van projecten en werkzaamheden.

 • Leiden van Europeese projecten gericht op “protection of public spaces”

2019-2022 ZZP-er voor Rijkswaterstaat in samenwerking met Praeceptum.

Functies bij Rijkswaterstaat.

 • Transitiemanager opstarten projectbeheersing.
 • Sleutelfunctionaris projectbeheersing.

Selectie van projecten en werkzaamheden.

 • Het opstarten van projectbeheersing bij het cluster Z NB Vaarwegen. Veranderen van werkwijze en het opzetten van een projectstructuur die beter aansluit bij de huidige veeleisende omgeving.
 • Sleutelfunctionaris rol vormgeven binnen het eigen team van adviseurs en dit laten aansluiten bij de staande organisatie van RWS.

2020-2022 ZZP-er Stichting Tamar. (parttime)

Zakelijk leider. Zorgdragen dat verschillende muziek en theater optredens worden weggezet op locaties. Aanvraag subsidies.

februari & maart 2021 ZZP-er voor NSGK & Jantje Beton.

Functies bij NSGK en Jantje Beton

  • Kwartiermaker

  Selectie van projecten en werkzaamheden.

  • Uitzoeken mogelijkheden helpdesk voor samenspeelnetwerk.

mei & juni 2020 ZZP-er voor Gemeente Utrecht.

Functies bij de gemeente Utrecht

  • Ad hoc manager leerlingenvervoer

  Selectie van projecten en werkzaamheden.

  • Het opstarten van het leerlingenvervoer met 1,5 m: Covid 19.

2017-2020 Master Levenslooppsychologie.

Algemeen: Op 2 oktober 2020 heb ik mijn Master of Science diploma in de Levensloop psychologie mogen ontvangen. Mijn laatste stage onderzoek ging over de mediërende invloed van proactief burn-out preventie gedrag op de relatie tussen persoonlijkheidsbronnen (optimisme en zelfeffectiviteit) en burn-out.

Mijn master scriptie had als thema; Eenzaamheid en mobiliteit bij jongvolwassenen met een lichamelijke beperking (Een kwalitatief onderzoek naar eenzaamheid, (mobiliteits-)beperking en vervoer). De focus bij mijn keuzevakken is gegaan naar coaching en arbeids- en organisatie psychologie.

2019 ZZP-er voor opdrachten voor Hart voor Verkeer.

Projecten:

• Verkeerskundige verkenning van de Sumatraplantsoenbuurt Amsterdam Oost in opdracht van de gemeente Amsterdam.

• Analyse van de verkeersafwikkeling van de Meijendelseweg in opdracht van Dunea.

• Advies en ondersteuning voor de herinrichting van het Marineterrein in Amsterdam in opdracht van Bureau Marineterrein Amsterdam.

2018-2019 Deelnemer aan de Innovation challenge ‘Leefbare Wijken en Buurten’.

Algemeen: Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 is een nieuwe aanpak waarin corporatiebestuurders elkaar, de wetenschap en de markt vinden om samen te komen tot vernieuwende oplossingen voor leefbare wijken. http://blomberginstituut.nl/innovatiechallenge/ .

2016- 2018 ZZP-er bij Programma Doelgroepenvervoer voor de gemeente Amsterdam.

Functies bij de gemeente Amsterdam.

 • Projectmanager en adviseur bij het programma Doelgroepenvervoer.
 • Lid beoordelingsteam van de aanbesteding voor het leerlingenvervoer.
 • Adviesrol bij het pilotteam zelfrijdendvervoer van Smart Mobility.

Selectie van projecten en werkzaamheden.

 • Werken aan een nieuw vervoerssysteem voor mensen met een beperking. Hierbij was het veranderen van de denkwijze en dagelijkse handelswijze rondom de huidige organisatie van het doelgroepenvervoer een groot aandachtspunt.
 • Begeleiden en coachen van een HBO stagiaire.
 • Opzetten van ‘ontschottingspilots’ tussen leerlingenvervoer en zorgvervoer voor jeugd.
 • Organiseren van workshops in samenwerking met de Processpecialisten. Alle sleutelpersonen (vervoerders, zorginstellingen, sportclubs, gemeente en vrijwilligers) uit het doelgroepenvervoer samen laten ervaren wat de ‘nieuwe toekomst’ kan brengen.
 • Opzetten van pilots rondom punctueel vervoer.
 • Onderzoeken en lobbyen hoe een inclusief vervoersysteem MaaS (Mobility as a Service) er uit moet komen te zien.
 • Het doen van kwalitatief onderzoek naar Eenzaamheid en mobiliteit bij jongvolwassenen met een lichamelijke beperking.

Specifieke kennis opgedaan in deze periode.

  • Omgaan met de belangen en denkwijze van de staande organisatie (het is goed zoals het is) in combinatie met een innovatieve snel veranderende ‘buitenwereld’ die grote stappen will zetten.
  • Gemeentelijke processen en wetgeving in het sociale domein.
  • Aanbesteden als aanbestedende partij.

2012-2015 Bestuurder bij het Amsterdams Symphonie orkest Con Brio

Algemeen: Kennis opgedaan over de culturele sector in Amsterdam.

2013-2015 Bestuurder vanuit de Vrijeschool Michael Bussum voor SKBNM

Kennis opgedaan over de structuur van schoolbesturen, relaties met gemeenten en wetgeving met betrekking tot kinderopvang.

2005-2012Werknemer bij TomTom International B.V.

Functies bij Tom Tom.

 • Manager roadmap en planning.
 • Manager van de software projectmanagement groep.
 • Teamleider programmamanagement.
 • Software projectmanager.
 • Marketingmanager Content & Services.

Selectie van projecten en werkzaamheden.

 • Verandermanagement rondom enkele reorganisaties inclusief ontslag gesprekken.
 • Opzetten en begeleiden van het gebruik van scrum en agile werken.
 • Verandermanagement binnen een bedrijf wat in 5 jaar is gegroeid van 150 tot 4000 werknemers.
 • Opzetten en managen van de productplanning vanuit hardware en software.
 • Ontwikkelen van korte en lange termijn modellen zodat een stabiele roadmap gepresenteerd kon worden.
 • Opzetten en managen van de “programma office”. Alle software projecten zoals personal navigation devices (PND), mobiel, automotive en online draaiden in mijn team.
 • Opzetten van de software projectmanagement organisatie.
 • Managen van de technische kant van de software voor de nieuwe productintroducties van de PND van A tot Z.
 • Starten met Tom Tom online, HOME.
 • Opzetten van de marketing van de nieuwe Business Unit Content & Services.

Specifieke kennis opgedaan in deze periode.

 • Changemanagement, introduceren van nieuwe bedrijfsvoering, ontwikkelen van nieuwe methodes zoals de start van scrum en agile werken.
 • Leidinggeven. Het ontwikkelen/ontdekken van mijn eigen leiderschapskwaliteiten.
 • Hardware kennis, wat is de invloed daarvan op het totaal product. Veel gewerkt met ‘the far east’ (Azië).
 • Product introductie van het begin tot het einde. TomTom deed alle stappen intern waardoor veel kennis is opgebouwd van andere afdelingen.

1999-2005 Werknemer bij Geodan Mobile Solutions

Functies bij Geodan.

 • Business consultant.
 • Accountmanager.
 • Projectmanagement.

Selectie van projecten en werkzaamheden.

 • Productontwikkeling en management van een mobiele service voor de Nederlands Politie ‘P-Info’, in opdracht van Binnenlandse zaken.
 • Uitrollen van een mobiele dienst in samenwerking met ITO (Driebergen) en gemeente Arnhem, Groningen, Utrecht en Hollands-Midden.
 • Trainen van politiemensen. De politie moest door deze nieuwe innovatie de werkwijze aanpassen. Hierbij was technische training nodig, maar vooral gedragsverandering.
 • Adviseur bij de landelijke ontwikkelingen rondom een centrale meldkamer voor crisissituaties.
 • Opsporen van files aan de hand van signalen van mobile telefoons in samenwerking met Vodafone.
 • Project voor VROM, andere overheid.
 • KLPD; Mobiel inspecteren.
 • ProRail; locatie gebaseerde applicatie voor registratie van problemen aan het spoor.
 • Kernfysisch dienst; project om Nucleaire Beveiliging & Safeguards (NBS) transport met track en trace toepassingen veiliger te maken.
 • Ontwerpen van verschillende technische en functionele geografische information systems (GIS) voor business-to-business en consumer services.
 • Projectmanagement van verschillende locatie gebaseerde diensten (LBS) in zowel de publieke als private sector.
 • Management van technische testprojecten met Vodafone’s UMTS netwerk.
 • Management van verschillende Europese innovatie projecten in opdracht van de Europese commissie.
 • Voorbereidingen van een breed scala aan nationale en internationale tenders.
 • Management en technisch consultancy werk om locatie gebaseerde oplossingen te zoeken voor de problemen van de ‘payment of the Congestion Zone’, in opdracht van ‘the City Of London’.
 • Productmanagement van de productlijn van Geodan Mobile Solutions.

Specifieke kennis opgedaan in deze periode.

 • Opleidingen geven.
 • GIS software & tools.
 • Telecom netwerken GSM, GPRS, UMTS.
 • Location Based Services (PDA en mobiele telefoon applicaties).
 • Outdoor Cell-ID en GPS.
 • Indoor (Active) RFID en Wi-Fi location technologie.
 • Standaard kennis van databases zoals Oracle en MS.

Onderwijs

2017-2029 Open Universiteit. Master of Science Psychologie. Levenslooppsychologie.

2013-2016 Open Universiteit. BA of Science Psychologie.

1996-1997 Universiteit van Amsterdam. Propedeuse Pedagogiek.

1993-1998 Universiteit van Amsterdam. Master of Art in Sociale Geografie van ontwikkelingslanden. Scriptie en onderzoek gedaan in Zuid Africa, Rhodes University.

1986 -1993 VWO Stichtse Vrije School Zeist.

Cursussen

 • 2008 Scrum Master (Xebia).
 • 2007 Management Cursus (Krauthammer International).
 • 2006 Project management (TomTom).
 • 2003 Waarnemen, correct interpreteren en effectief communiceren. (Schouten en Nelissen).
 • 2002 Project management Prince 2 (Pink Roccade).
 • 2001 XML/XSL (Sun).
 • 2000 MapInfo (Geodan).
 • 2000 Java programeren voor beginners (Sun).
 • 1996 Environmental Impact Assessment (Moi University Kenya).
 • 1995 Kustnavigatie 1&2 + Zeilinstructeur (ZIA).