Functie bij het IPO

  • Regisseur verkeersveiligheid.

 

Selectie van projecten en werkzaamheden

  • Invulling geven aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.
  • Samenwerken met de Provincies en betrokken organisaties om te komen tot goed beleid omtrent veilig verkeer.
  • Betrokken bij DataTaskforce verkeersveiligheidsdata.
  • Betrokken bij Landelijk Overleg Verkeer en Gedrag (LOVG).